Circular Economy Hackathon caută soluții viabile pentru economia circulară

 In Smart City

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” și Agenția de Dezvoltare Regională Centru organizează Circular Economy Hackathon, în perioada 01.04.2021 – 12.06.2021, în mediul online. Competiția reprezintă un hackathon cu soluții sistemice circulare, deschis celor care doresc să contribuie la reproiectarea orașelor, zonelor sau regiunilor României, pentru circularitate.

Proiectul este un concurs național de soluții cu accent pe schimbările climatice, consumul excesiv, producția iresponsabilă și gestionarea resurselor tot mai limitate.

La nivel global, Economia Circulară se anunță, ca evoluție, drept o parte determinantă din conceptul Smart City, integrate în verticala Smart Economy, cu un potential de crestere foarte mare, influențat inclusiv la nivelul UE, prin Green Deal.

Competiția se adresează echipelor de studenți, absolvenți și doctoranzi de la orice universitate din România, iar scopul final este de a da naștere unor proiecte inovatoare și de a extinde cunoștințele și cultura în domeniul economiei circulare. Participanții vor avea ocazia să-și pună în practică cunoștințele, dar și să aplice principiile economiei circulare, pentru a reproiecta contextul urban, lucrând la provocări predefinite.

Temele propuse în cadrul competiției, pe categorii, sunt: bunuri de larg consum, alimente, construcții, energie, proiectare, digitalizare, mobilitate și deşeuri.

Provocările vor fi definite de partenerii din industrie, pentru fiecare domeniu thematic, astfel:

  • Sprijinirea inovației pentru produse sau modele de afaceri, pentru a face bunurile de consum complet reciclabile și / sau reutilizabile;
  • Dezvoltarea de modele de afaceri și proiecte pentru reducerea risipei alimentare și recuperarea surplusului;
  • Promovarea circularității materialelor de construcție și a construcției de clădiri sustenabile;
  • Promovarea tranziției către energie durabilă și curată;
  • Încurajarea proiectării orașelor circulare din punct de vedere arhitectural;
  • Includerea tehnologiilor digitale ca element care permite tranziția la circularitate;
  • Încurajarea micro-mobilității, partajarea și diseminarea vehiculelor electrice și sustenabile;
  • Promovarea dezvoltării tehnologiilor și proceselor care permit colectarea și recuperarea materialelor la sfârșitul ciclului lor de viață.

La finalul Circular Economy Hackathon, un juriu va desemna câte un câștigător pentru fiecare categorie. Se va acorda și o mențiune specială pentru o idee semnificativă care poată să provină de la oricare din cele 8 categorii. Pentru cea mai inovatoare soluție, premiul va consta într-un stagiu de două zile, la Bruxelles.

 

Economia circulara se anunta ca o parte din Smart City, din verticala Smart Economy, cu un potential de crestere foarte mare datorat presiunii la nivelul UE prin Green Deal.

Vegacomp Consulting se implică, direct, în dezvoltarea Smart City în România, prin acțiuni ce variază de la cursuri de fibră optică și Smart City, până la sprijin aplicat pentru demersurile educationale din domeniu, inclusiv la nivelul Economiei Circulare, a cărei adopții necesită și eforturi susținute de educare.

Recent Posts

Leave a Comment